دفتر تهران: 150 17 910 21 98+, نمایندگی ترکیه: 71 95 541 552 90+, نمایندگی عمان: 5706 9110 968+, نمایندگی آلمان: 475 71 599 151 49+

مزایای استفاده از اپلیکیشن های آموزشی

طراحی اپلیکیشن آموزشی یک ابزار ارائه و مشاهده آفلاین موارد آموزشی برای افراد  در دستگاه های تلفن همراه است. در اپلیکیشن های آموزشی در اولین بار استفاده نیاز به اتصال به اینترنت برای دانلود فایل های آموزشی دارید و در دفعات بعدی بدون نیاز به اینترنت میتوانید به دوره های آموزشی دسترسی داشته باشید. دسترسی به اینترنت در هنگام بررسی پیشرفت دانش آموزان از طریق سیستم های مدیریت یادگیری نیز ضروری است.

 امروزه اپلیکیشن های آموزشی در فرآیند یادگیری مشارکت می کنند و می توانند آینده آموزش و پرورش را تغییر دهند.

مشاوره رایگان

برای مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل کنید